!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Nyheter

Nyhetsbrev Juli 2018

Publicerad: 2018-07-05 | Uppdaterad: 2018-07-05

Värmepumpen Orkanvinden 3:
Beslut om att flytta ut värmepumpen i Orkanvinden 3A till en separat byggnad på baksidan, mellan huset och vägen, togs på årsstämman den 11:e maj.
Projektering pågår. Bygglovsansökan avslogs av stadsarkitekten men överklagan är inlämnad. Ändringen blev att huset vrides 90 grader och flyttas ut 6 meter från huset. Beslut tas i Byggnadsnämnden den 22:a augusti.

Målning:
Målning av allt trävirke sker i Orkanvinden 9 och 11.
Gäller fasad, vindskivor, balkonger. Vi skall även byta taken på dom övre balkongerna.
I samband med dessa målningar måste vi få tillträde till balkonger och även komma åt med den skylift som måste användas.
Kan medföra att växter, staket och utbyggnader måste tas bort.
Vi måste komma åt och underhålla fastigheterna.

Vi har även påbörjat målning av våra 6 soprum.
Rummen saneras och tak, väggar och golv målas.

Parkering:
Vi håller på och ser över föreningens behov av parkeringsplatser.
Kommer att ta bort en del Besöksparkeringar för att göra om dom till Reserverade platser för föreningens boende.
Inventering av behov av platser pågår. Enkät utskickad.

Sopsortering:
När ni kastar sopor i våra sopsortering, släng era sopor i avsedda containrar.
Vik ihop kartonger m m så att det inte tar onödig plats.

Nedtagning av träd:
Vi kommer senare i sommar att röja upp i våra trädområden.
Ta ner sly och en del träd.

Extra årsstämma!

Publicerad: 2018-04-17 | Uppdaterad: 2018-04-17

Medlemmar i Brf. Hägringen kallas till extra årsstämma.
Datum: 2018-05-11
Tid: 18:00
Plats: Föreningslokalen

Ärende: Flytt av värmepump till fristående byggnad

Orkanvinden 3 har ju under en längre tid haft ljud- och vibrationsstörningar fårv värmepumpen.
Trots försök med olika åtgärder så har inte problemen lösts, så styrelsen fattade i februari beslut om att värmepumpen skall flyttas till en fristående byggnad.

Dags för stor renovering! Informationsträff

2015-06-08 kl 17:00 till 20:00

Styrelsen har beslutat om en omfattande investering i ny bergvärme och centralfläktar till ventilationen. Våra nuvarande system har vållat återkommande bekymmer och är i dag inte så effektiva som man kunde önska. Därför har vi godkänt en offert för nya ventilationsfläktar på alla tak. Samtliga borrhål måste ersättas och alla värmepumpar byts ut.

Arbetet ska göras under sommaren och kommer att påbörjas ganska snart. Tidsplanen är ännu inte fastställd och vår ekonomiska förvaltare räknar just nu på om det kan behövas en avgiftshöjning. Arbetet kommer också att medföra en del störningar på området, exempelvis blir det provisoriska värmesystem som under tiden kopplas in i lägenheternas vattenledningar.

För att reda ut eventuella frågor är alla inbjudna till en informationsträff på måndag med representanter ur styrelsen och Riksbyggen.

Plats: Festlokalen

Tid: Måndag den 8 juni kl. 17.

 

Välkomna!

Styrelsen för

RBF Kristinehamnshus nr 12

Dags för en Fixardag

2015-05-07 kl 17:00 till 20:00

Torsdagen den 7 maj är det dags för årets fixardag. Vi träffas klockan 17 vid föreningslokalen. Den som inte hinner tills dess får gärna dyka upp så snart man hinner och jobba så länge som man själv orkar med, hinner och vill.

Även denna gång har vi beställt två sopcontainrar som ställs upp strax innan fixardagen i närheten av samlingslokalen. De kommer att stå kvar där även några dagar efter. En för cyklar och annat metallskrot samt en för övrigt skräp. Där får alla boende slänga allt större skräp man har samlat på sig i bostaden, förråd och cykelförråden. Där ska vi också slänga skräp vi hittar på fixardagen. Nu börjar våra cykelförråd att bli väldigt fulla av cyklar och annat. Därför vädjar vi till alla som vet med sig att de har saker där som borde slängas, att passa på nu.

Självklart bjuder vi alla i området på grillat och fika utanför föreningslokalen efter vår storartade insats. Alla är hjärtligt välkomna, även om man inte har möjlighet att delta i arbetet. Grillningen börjar troligen omkring klockan 19.

 

Vänliga hälsningar

Styrelsen för

RBF Kristinehamnshus nr 12

Styrelsemötet i korthet 150309

Publicerad: 2015-03-15 | Uppdaterad: 2015-03-15

Inför styrelsemötet den 9 mars 2015 hade en genomgång gjorts av föreningens fastighetsskötarnycklar. Felanmälningar ska alltid göras till vicevärden eller någon medlem i styrelsen.

Men alla lägenheter har huvudsäkringar i husets elcentral och blir lägenheten strömlös kan du få hjälp av följande personer som har nyckel till samtliga elcentraler:

Emond Olsson, Orkanvinden 9D, tel: 141 52, 070-421 79 72

Ove Karlsson, Orkanvinden 5D, tel: 277 58

Roger Nilsson, Orkanvinden 3A, tel: 332 60

Peter Magnusson, Orkanvinden 1A, tel: 103 31

 

Styrelsen beslutade också att ge vicevärden i uppdrag att sätta upp anslagstavlor i portuppgångarna för information till medlemmarna.