!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Vår Vision för Hägringen

Vi vill att våra bostäder ska fortsätta vara attraktiva genom rimliga boendekostnader, en hög trivsel och ett kostnadseffektivt underhålls- och driftarbete.

Styrelsen vill:

  • vara lyhörda inför de boendes och våra andra intressenters krav, behov och förväntningar.
  • att ALLA (även de som inte är i styrelsen) medverkar med sin kompetens, kreativitet och initiativförmåga när/där det behövs.
  • att ALLA tar ansvar och följer våra stadgar och gemesamma/styrelsens fattade beslut.
  • att boendemiljön kännetecknas av teamanda, arbetsgemenskap och trygghet.
  • att ALLA strävar efter att göra bästa möjliga miljöval genom att spara på vatten, minska elanvändning och återvinna enligt kommunens miljömål.
  • att ALLA ska känna sig säkra och trygga i sitt boende.

 

Visionen fastställd av styrelsemötet den 18 april 2016

(redigerad 2016-12-24)