!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

Din webbläsare är in- eller utzoomad (). Använd din webbläsares zoomfunktion för att återställa zoom-läge till 100%, alternativt tryck CTRL + 0.

MENY

SÖK

Försäkringar

Riksbyggen har centralt tecknat ett nytt försäkringsavtal med Osséen Försäkringsmäklare som även vår förening är knuten till. Det är inte bara billigare för oss utan även förmånligare.

Försäkringen täcker främst de gemensamma delarna i fastigheten. I den ingår även ett bostadsrättstillägg. Men skador inne i lägenheterna täcks i regel inte av den. Därför är det väldigt viktigt att varje hushåll har en egen hemförsäkring. Men om något försäkringsbolag erbjuder er att även ta ett bostadsrättstillägg behövs alltså inte det.

Mer utförlig information om försäkringen hittar du på den här webben:

www.riksbyggenforsakring.se/ovriga/